جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

نحوه صحیح اندازه گیری و انتخاب پوشاک مورد نظر

انتخاب سایز مناسب خانم ها

دور شکم (سانتیمتر)

دور سینه (سانتیمتر)

ایتالیا

آمریکا

انگلستان

اروپا - ترکیه

سایز بدن

61

77

36

0

4

32

XXS

65

81

38

2

6

34

XS

69

85

40

4

8

36

S

73

89

42

6

10

38

M

77

93

44

8

12

40

L

81

97

46

10

14

42

XL

85

101

48

12

16

44

XXL

89

105

50

14

18

46

XXXL

 

دور سینه: محدوده دور سینه خود را با قرار دادن متر در قسمت وسیع آن اندازه گیری کنید.

دور شکم: سعی کنید که متر هنگام اندازه گیری از روی ناف شما عبور کند، کمی بالاتر و یا پایینتر ایرادی ندارد.

ارتفاع قسمت داخلی پا (فاق): داخل پا را از استخوان مچ پا تا فاق اندازه گیری کنید.

چند نکته مهم هنگام اندازه گیری:

* برای اندازه گیری دور سینه و شکم سعی کنید که متر را کاملا افقی نگاه دارید.

* نفس‌ خود را به طور طبیعی بیرون دهید و نفستان را حبس نکنید یا شکمتان را تو ندهید.

* هنگام انجام اندازه گیری بهتر است تیشرت نازک به تن داشته باشید و برهنه نباشید.

نحوه صحیح اندازه گیری بدن برای انتخاب لباس ، شلوار، بلوز، تیشرت و جین مناسب برای خانم ها

طول پا (سانتیمتر)

آمریکا

انگلستان

اروپا - ترکیه

22.5

2

5

35

23

3

6

36

23.5

4

7

37

24.5

5

8

38

25

6

9

39

25.5

7

10

40

26.5

8

11

41

از پاشنه پا تا نک بلندترین انگشت را اندازه گیری کنید

نحوه صحیح اندازه گیری پا برای انتخاب کفش مناسب

ارتفاع قسمت داخلی پا (فاق) (سانتیمتر)

دور شکم (سانتیمتر)

اروپا - ترکیه

32-34

60,5

24

32-34

63,5

25

34-36

66

26

34-36

68,5

27

34-36

71

28

34-36

73,5

29

34-36

76

30

36-38

78,5

31

36-38

81

32

دور سینه: محدوده دور سینه خود را با قرار دادن متر در قسمت وسیع آن اندازه گیری کنید.

دور شکم: سعی کنید که متر هنگام اندازه گیری از روی ناف شما عبور کند، کمی بالاتر و یا پایینتر ایرادی ندارد.

ارتفاع قسمت داخلی پا (فاق): داخل پا را از استخوان مچ پا تا فاق اندازه گیری کنید.

چند نکته مهم هنگام اندازه گیری:

* برای اندازه گیری دور سینه و شکم سعی کنید که متر را کاملا افقی نگاه دارید.

* نفس‌ خود را به طور طبیعی بیرون دهید و نفستان را حبس نکنید یا شکمتان را تو ندهید.

* هنگام انجام اندازه گیری بهتر است تیشرت نازک به تن داشته باشید و برهنه نباشید.

نحوه صحیح اندازه گیری بدن برای انتخاب لباس ، شلوار، بلوز، تیشرت و جین مناسب برای خانم ها

انتخاب سایز مناسب آقایان

دور گردن (سانتیمتر)

دور سینه (سانتیمتر)

آمریکا -  انگلستان

اروپا - ترکیه

سایز بدن

37

86-91

28

38

XS

38

91-96

30

40

S

41

96-101

32

42

M

43

101-106

34

44

L

44

106-111

36

46

XL

46

111-116

38

48

XXL

48

116-121

40

50

XXXL

دور گردن: متر را در قسمت یقه ی پیراهن قرار دهید و دور گردن را اندازه گیری کنید.

دور سینه: محدوده سینه خود را با قرار دادن متر در قسمت وسیع آن اندازه گیری کنید.

دور شکم: سعی کنید که متر هنگام اندازه گیری از روی ناف شما عبور کند، کمی بالاتر و یا پایینتر ایرادی ندارد.

ارتفاع قسمت داخلی پا (فاق): داخل پا را از فاق تا استخوان مچ پا اندازه گیری کنید.

چند نکته مهم هنگام اندازه گیری:

* برای اندازه گیری دور سینه و شکم سعی کنید که متر را کاملا افقی نگاه دارید.

* نفس‌ خود را به طور طبیعی بیرون دهید و نفستان را حبس نکنید یا شکمتان را تو ندهید.

* هنگام انجام اندازه گیری بهتر است تیشرت نازک به تن داشته باشید و برهنه نباشید.

نحوه صحیح اندازه گیری بدن برای انتخاب لباس ، شلوار، بلوز، تیشرت و جین مناسب برای آقا یان

طول پا (سانتیمتر)

آمریکا

انگلستان

اروپا - ترکیه

23.5

4

5

38

24.5

5

6

39

25

6

7

40

26

7

8

41

27

8

9

42

27.5

9

10

43

28

10

11

44

29

11

12

45

29.5

12

13

46

30.5

13

14

47

31

14

15

48

از پاشنه پا تا نک بلندترین انگشت را اندازه گیری کنید

نحوه صحیح اندازه گیری پا برای انتخاب کفش مناسب

دور شکم (سانتیمتر)

 سایز

شلوار جین

68-70

38

W28

70-73

39

W29

73-75

40

W30

75-78

41

W31

78-80

43

W32

80-83

43

W33

83-86

44

W34

86-91

46

W36

91-96

48

W38

96-101

50

W40

ارتفاع قسمت داخلی پا (فاق) (سانتیمتر)

طول

69-74

L30

74-79

L32

79-84

L34

84-89

L36

دور سینه: محدوده دور سینه خود را با قرار دادن متر در قسمت وسیع آن اندازه گیری کنید.

دور شکم: سعی کنید که متر هنگام اندازه گیری از روی ناف شما عبور کند، کمی بالاتر و یا پایینتر ایرادی ندارد.

ارتفاع قسمت داخلی پا (فاق): داخل پا را از استخوان مچ پا تا فاق اندازه گیری کنید.

چند نکته مهم هنگام اندازه گیری:

* برای اندازه گیری دور سینه و شکم سعی کنید که متر را کاملا افقی نگاه دارید.

* نفس‌ خود را به طور طبیعی بیرون دهید و نفستان را حبس نکنید یا شکمتان را تو ندهید.

* هنگام انجام اندازه گیری بهتر است تیشرت نازک به تن داشته باشید و برهنه نباشید.

نحوه صحیح اندازه گیری بدن برای انتخاب لباس ، شلوار، بلوز، تیشرت و جین مناسب برای آقا یان
بالا