0

بلک دایموند|Black Diamond

17 محصول
42,000 تومان 25
31,500 تومان
160,000 تومان 25
120,000 تومان
168,000 تومان 25
126,000 تومان
103,400 تومان 25
77,550 تومان

زیبایی درخشش حقیقت است، بدین معنی که نهایت برازندگی، تشعشع واقعیت زیبایی چهره است و شعار Shine On Like A Diamond نیز تجلی بخش همین مفهوم است. برند مای افتخار کسب استاندارد ISO 22716 که یکی از معتبرترین استانداردها در حوزه ی آرایشی بهداشتی است را دارد. (در مورد استاندارد برند مای بیشتر بدانید)