0

محصولات بهداشتی آقایان

95 محصول
مای | MY
75,000 تومان 5
71,250 تومان
مای | MY
34,200 تومان 5
32,490 تومان
مای | MY
34,400 تومان 5
32,680 تومان
مای | MY
34,200 تومان 5
32,490 تومان
مای | MY
75,000 تومان 5
71,250 تومان
مای | MY
32,900 تومان 5
31,255 تومان
مای | MY
33,000 تومان 5
31,350 تومان
مای | MY
65,000 تومان 5
61,750 تومان
مای | MY
75,000 تومان 5
71,250 تومان
نئودرم | Neuderm
41,000 تومان 5
38,950 تومان
مای | MY
28,800 تومان 5
27,360 تومان
محصولات بهداشتی آقایان باور عمومی این است که مراقبت از پوست و مو و رسیدگی مداوم به آن‌ها مخصوص بانوان است و آقایان از این امر مستثنی هستند؛ اما در عمل، آقایان به دلیل فعالیت‌ زیاد در محیط‌های باز و قرار گرفتن در معرض اشعه ماورابنفش خورشید و عوامل نامساعد جوی، بیشتر در معرض پیری زودرس پوست قرار می‌گیرند.