0

محصولات بهداشتی آقایان

80 محصول
مای | MY
75,000 تومان 20
60,000 تومان
مای | MY
34,200 تومان 20
27,360 تومان
مای | MY
34,400 تومان 20
27,520 تومان
مای | MY
34,200 تومان 20
27,360 تومان
مای | MY
75,000 تومان 20
60,000 تومان
مای | MY
28,800 تومان 20
23,040 تومان
مای | MY
32,900 تومان 20
26,320 تومان
مای | MY
65,000 تومان 20
52,000 تومان
مای | MY
75,000 تومان 20
60,000 تومان
کامان|comeon
102,700 تومان 25
77,025 تومان

محصولات بهداشتی آقایان باور عمومی این است که مراقبت از پوست و مو و رسیدگی مداوم به آن‌ها مخصوص بانوان است و آقایان از این امر مستثنی هستند؛ اما در عمل، آقایان به دلیل فعالیت‌ زیاد در محیط‌های باز و قرار گرفتن در معرض اشعه ماورابنفش خورشید و عوامل نامساعد جوی، بیشتر در معرض پیری زودرس پوست قرار می‌گیرند.