0

روش‌های ارسالسفارش‌ ها در شهر تهران از زمان دریافت تا تحویل آن 24 تا 72 ساعت به طول می انجامند.

  • امکان تحویل سفارش در همه روزهای هفته (جز ایام تعطیل) وجود دارد
  • سفارش‌‌‌‌های با ارزش بیش از 130 هزار تومان در شهر تهران رایگان ارسال می‌شوند.
  • سفارش های با ارزش کمتر از 130 هزار تومان شامل 9000 تومان هزینه پست میباشند.

در صورتیکه مشتری، عضو سازمان طرف قرارداد بیوتی کد باشد:

  • سفارش به صورت رایگان به دفتر مرکزی محل خدمت ایشان ارسال می گردد.
  • سفارش های با ارزش بیشتر از 60 هزار تومان رایگان به آدرسی جز دفتر مرکزی قابل ارسال است.
  • سفارش های با ارزش کمتر از 60 هزار تومان شامل 9000 تومان هزینه حمل و نقل به آدرسی جز دفتر مرکزی میشود.