طلا

طلا و زیور آلات

نرخ طلا به صورت روزانه محاسبه میگردد.
وزن طلا ها تقریبی میباشد.
در صورت تغییر قیمت و وزن طلا، قیمت مجدد محاسبه میگردد.
مدت زمان دریافت سفارش طلا ، 3 روز کاری می باشد.

نمایش یک نتیجه

بالا