جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

-4% تخفیف

فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما

قیمت: ۳۷,۱۰۰ تومانقیمت ویژه: ۳۵,۸۰۰ تومان

فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما محصولــى بــى نظیــر جهــت از بیــن بــردن چربــى مــازاد (ســبوم) صــورت مــى باشــد. ایــن محصــول به واســطه روغــن درخــت چــاى و روغــن جوجوبــا، موجــب پــاک ســازى پوســت شــده و بــا خاصیــت آنتــى باکتریایــى و ضــد التهابى خــود، پوســت را از آلودگــى هاى محیطى کامــلا پــاک مــى نمایــد.

صابون ها باpH  قلیایی خود،  تعادل پوست را برهم زده و منجر به خشکی پوست می گردند. در حالیکه فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما ، باpH   منطبق با پوست، این مشکل را بوجود نمی آورد.

توضیحات

فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما

فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما شستشو دهنده بســیار قــوى بــا اثرضــد التهابــى اســت کــه عــلاوه بــر کمــک بــه رفــع ســریع جــوش هــا، بــراى از بیــن بــردن جــاى تیــره جــوش هــاى قدیمــى نیــز توصیــه مــى شــود

محصــولات آکنــه سلوشــن مــاى فارمــا بــا ترکیبــات موثــر باعــث تنظیــم  ســبوم و آبرســانی عمیــق پوســت مــی شــوند و بــا اثــر ضــد التهابــی و آنتــی اکســیدانی خــود، عـلـاوه بــر از بیــن بــردن رادیــکال هــاى آزاد و جلوگیــرى از پیــرى پوســت، بهتریــن مکمــل در کنــار داروهــاى درمــان آکنــه مــی باشــند.

همچنیــن ایــن محصــولات بــا برخــورداری از مــواد فعــال طبیعــی، اثــرات ســودمند ســه گانــه ای نظیــر نرمــی و لطافــت، حفــظ رطوبــت و پیشــگیری از چیــن و چــروک و پیــری را بــراى پوســت بــه ارمغــان مــی آورنــد.

افراد دارای پوست چرب و مختلط و آکنه ای، مجبورند برای زدودن چربی پوست خود، مکررا از صابون و ژل های شوینده استفاده کنند، که این کار بمرور سبب خشکی پوست می گردد. ففوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما با فرمولاسیونی خارق العاده، بنا به دلایل ذیل، جایگزینی ایده آل برای صابونها و ژل های شوینده و پاک کننده است:

مزیت دیگر این فرآورده استثنایی، نوع بسته بندی کاملا محفوظ آن است که ضمن قابلیت کاربرد بسیار راحت، احتمال آلودگی محتویات درون ظرف محصول را نیز به حداقل می رساند. درحالیکه صابون ها با تجمع باکتری ها بر روی سطح مرطوب خود، موجب انتقال آلودگی های میکروبی به روی پوست می شوند.

مقاله مرتبط: فوم شستشو آکنه سلوشن

راهکارهای جنگ با آکنه

توضیحات تکمیلی

کارکرد محصول

ویژگی ها

  • پاکسازى منافذ پوست بدون ایجاد تحریکات پوستى
  • مناسب براى پوست هاى چرب و مستعد آکنه
  • آنتى باکتریال
  • فاقد مواد صابون

ترکیبات

  • اسید لینولئیک سدیم
  • پیرولیدون کربوکسیلیک
  • اسید کلسترول لانسترول استر
  • کـمپلکـس سبوماین (محتوي لاکـتوفرین و لاکتوپراکسیداز)
  • روغن کنجد
  • روغن جوانه گندم

سایر توضیحات

” عصاره درخت چای ” موجود در فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما، با اثر ضد باکتریایی خود ضمن کمک به درمان آکنه و جوشهای صورت و سایر قسمتهای بدن ( بازو ، گردن ، پشت ، سینه ، … ) از ایجاد جوشهای جدید نیز جلوگیری مینماید.

به دلیل بافت کاملا سبک کف حاصل از فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما  و نفوذ بهتر به درون پوست، چربی پوست را بسیار بهتر و سریعتر از صابون و ژل پاک سازی نموده و درنتیجه، اثرات درمانی مطلوبتری دارد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فوم شستشو آکنه سلوشن مای فارما”
بالا