جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

-10% تخفیف

کرم جوان کننده و لایه بردار ۱۰%مای فارما

قیمت: ۴۲,۰۰۰ تومانقیمت ویژه: ۳۷,۸۰۰ تومان

 • پیشــگیرى از بروز آکنه و جوش هاى سرســفید و سرسیاه
 • درخشان کننده و بهبود دهنده بافت پوست
 • از بـین برنده خطـوط، چـین و چروک هاى ظریف پوست
 • روشن کننده لک هاى پوستى
 • بـهبود دهنده خشکى مـرتبط با کـراتوزیس پیلاریس (شاخى شدن لایه خارجى پوست) و هایپرکراتوزیس

توضیحات

کرم جوان کننده و لایه بردار ۱۰%مای فارما

کرم جوان کننده و لایه بردار ۱۰%مای فارما  یا همان آلفــا هیدروکســی اســیدها، چــون بــه طــور معمــول از میــوه هــا بدســت مــی آینــد، بــه نــام اســیدهاى میــوه هــم شــناخته مــی شــوند. ماننــد اســید مالیــک کــه از انواع ســیب، اســید ســیتریک کــه از انــواع مرکبــات و اســید گلیکولیــک کــه از ســاقه نیشــکر گرفتــه مــی شــوند. عـلـاوه بــر ایــن AHA، از تخمیــر محصــولات طبیعــی نیــز بدســت مــی آیــد. مثــلا اســید لاکتیک از شــیر تــرش و اســید تارتاریــک از انگــور تخمیــر شــده اســتخراج مــی شــود. از آنجایــی کــه آلفــا هیدروکســی اســیدها از منابــع طبیعــی حاصــل  مــی شــوند، محبوبیــت زیــادى دارنــد.

کــرم هــاى جــوان کننــده یــوث سلوشــن مــاى فـــارما بــا بهـــره منــدى از خــواص فــوق العــاده ى اســیدهاى میــوه و بافــت ســبک، روند لایــه بــردارى طبیعــی و جــدا ســازى ســلول هــاى مــرده از ســطح پوســت را تقویــت مــی کننــد. ایــن محصــولات عــاوه بــر آبرســانی عمیــق و برطــرف کــردن خشــکی، انــدازه منافــذ بــاز پوســـت را نیــز کاهــش مــی دهنــد و بــا بهبــود ظاهــر خشــک و تیــره، پوســتی نــرم و صــاف را بــه ارمغــان مــی آورنــد. همچنیــن بــا تحریــک ســاخت کلاژن، خطــوط ظریــف، چیــن و چــروک را کاهــش داده و موجــب روشــنی و ســلامت آن مــی شــوند.

مقاله مرتبط : چطور مراقب پوست صورت خود باشیم؟

توضیحات تکمیلی

برند

مای فارما

نوع پوست

کارکرد محصول

,

ویژگی ها :

 • پیشــگیرى از بروز آکنه و جوش هاى سرســفید و سرسیاه
 • درخشان کننده و بهبود دهنده بافت پوست
 • از بـین برنده خطـوط، چـین و چروك هاى ظریف پوست
 • روشن کننده لک هاى پوستى
 • بـهبود دهنده خشکى مـرتبط با کـراتوزیس پیلاریس (شاخى شدن لایه خارجى پوست) و هایپرکراتوزیس

ترکیبات

 • اسیدهاى میوه
 • آلفا بیزابولول
 • روغن جوجوبا
 • ویتامین E و A

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کرم جوان کننده و لایه بردار ۱۰%مای فارما”
بالا