0

محصولات بهداشتی آقایان

140 محصول
49,300 تومان 15
41,905 تومان
51,400 تومان 15
43,690 تومان
107,800 تومان 15
91,630 تومان
41,400 تومان 15
35,190 تومان
56,300 تومان 15
47,855 تومان
81,300 تومان 15
69,105 تومان
81,300 تومان 15
69,105 تومان
43,900 تومان 15
37,315 تومان
112,500 تومان 15
95,625 تومان
109,800 تومان 15
93,330 تومان
97,100 تومان 15
82,535 تومان
41,900 تومان 15
35,615 تومان
56,300 تومان 15
47,855 تومان

محصولات بهداشتی آقایان باور عمومی این است که مراقبت از پوست و مو و رسیدگی مداوم به آن‌ها مخصوص بانوان است و آقایان از این امر مستثنی هستند؛ اما در عمل، آقایان به دلیل فعالیت‌ زیاد در محیط‌های باز و قرار گرفتن در معرض اشعه ماورابنفش خورشید و عوامل نامساعد جوی، بیشتر در معرض پیری زودرس پوست قرار می‌گیرند.