0

روش‌های ارسال


 
سفارش‌ ها در شهر تهران از زمان دریافت تا تحویل آن 24 تا 72 ساعت به طول می انجامند.
 
امکان تحویل سفارش در همه روزهای هفته (جز ایام تعطیل) وجود دارد
 
سفارش‌‌‌‌های با ارزش بیش از 400/000 تومان در شهر تهران رایگان ارسال می‌شوند.
سفارش های با ارزش کمتر از 400/000 تومان شامل 30/000 تومان هزینه ارسال می‌باشند.
 
سفارش‌ ها در شهرستان ها از زمان دریافت تا تحویل آن 3 تا 5 روز کاری به طول می انجامند.
 
سفارش‌‌‌‌های با ارزش بیش از 400/000 تومان در شهرستان رایگان ارسال می‌شوند.
سفارش های با ارزش کمتر از 400/000 تومان شامل 30/000 تومان هزینه پست می‌باشند.
 
در صورتیکه مشتری، عضو سازمان طرف قرارداد بیوتی کد باشد:
سفارش های با ارزش بیشتر از 150/000 تومان رایگان ارسال می شود.
سفارش های با ارزش کمتر از 150/000 تومان شامل 30/000 تومان هزینه ارسال می شود.
0