0

برنز

0 محصول
برنز

رنگ هاي گروه برنز و مسي رنگ هاي گرم هستند و مناسب فصل سرد زمستان مي باشند.
اين گروه از رنگ هاي اسكاليم بسيار درخشان و زيبا مي باشد و به افراد با پوست روشن جلوه اي خاص مي بخشد.

رنگ هاي 5.4-6.4-7.4 و 5.43 در صورت تركيب با اكسيدان 6% موي سفيد را مي پوشانند.

برای پوست سفید پیشنهاد می گردد.

فصل پیشنهادی : زمستان