0

سوپرلایت

0 محصول
سوپرلایت

بهترين انتخاب به عنوان رنگساژ موهاي دكلره شده مي باشند. اين رنگ ها می توانند 3 تا 4 درجه، پايه رنگ مو را افزايش دهند.
با اضافه کردن مقدار کمی از وارياسيون نقره اي به اين رنگ ها،رنگ هاي براق تري حاصل خواهد شد.

رنگ هاي روشن سفيدي مو را پوشش نمي دهند.

برای پوست های سفید و روشن پیشنهاد می گردد.

فصلهای پیشنهادی : بهار و تابستان