0

قهوه ای

11 محصول
قهوه ای

گروه رنگ هاي قهوه اي سرد جز رنگ هاي سرد مي باشد و براي افراد با پوست گرم يا روشن بسيار مناسب ست.
اگر خواهان رنگ هاي قهوه اي بدون قرمزي هستيد اين گروه بهترين انتخاب براي شماست.
ساير گروه رنگ هاي قهوه اي جز رنگ هاي گرم مي باشند زيرا داراي درصدههاي متفاوتي از پيگمنت هاي قرمز مي باشند و اين رنگ ها بهترين انتخاب براي پوست هاي سرد يا تيره مي باشد.

همه رنگ هاي اين گروه با تركيب با اكسيدان 6% صد در صد موي سفيد را پوشش مي دهند.

برای پوست روشن و پوست تیره پیشنهاد می گردد.

فصل پیشنهادی : پاییز و زمستان