0

های لایت

0 محصول
های لایت

اين گروه از رنگ ها بهترين انتخاب براي افراد با رنگ پوست روشن و در فصل تابستان مي باشد.
بهترين نتيجه اين گروه رنگ ها روي پايه موهاي 9 به بالا نمايان مي شود و براي رنگساژهاي خاص مورد استفاده قرار مي گيرد.

رنگ هاي روشن موي سفيد را پوشش نمي دهند.

برای پوست روشن پیشنهاد می گردد.

فصل پیشنهادی : تابستان