0

قرمز

2 محصول
قرمز

اگر به دنبال رنگ هاي خاص و مهيج مي باشيد انتخاب هر يك از رنگ هاي اين گروه برايتان مناسب است.
گروه رنگ هاي قرمز و ماهاگوني جز رنگ هاي گرم هستند و به همين دليل مناسب افراد با پوست سرد يا تيره مي باشد.
بهترين فصل براي انتخاب اين رنگ ها فصل سرد زمستان است.

همه رنگ هاي اين گروه در صورت تركيب با اكسيدان 6% روي موي بدون دكلره سفيدي مو را مي پوشانند.

برای پوستهای تیره پیشنهاد می گردد.

فصل پیشنهادی : زمستان