0

بادمجانی

0 محصول
بادمجانی

اين گروه از رنگ هاي اسكاليم داراي 5 پايه از تيره تا بلوند متوسط است.
جز رنگ هاي سرد است و براي افراد با پوست گرم يا روشن بسيار مناسب است.

همه رنگ هاي اين گروه در صورت تركيب با اكسيدان 6% موي سفيد را مي پوشانند.

برای پوست های سفید پیشنهاد می گردد.

فصل پیشنهادی : زمستان