0

بلک دایموند|Black Diamond

16 محصول
بلک دایموند | Black Diamond
68,000 تومان 20
54,400 تومان
بلک دایموند | Black Diamond
100,000 تومان 20
80,000 تومان
بلک دایموند | Black Diamond
115,000 تومان 20
92,000 تومان
مای | MY
114,000 تومان 20
91,200 تومان
بلک دایموند | Black Diamond
80,000 تومان 20
64,000 تومان
بلک دایموند | Black Diamond
99,000 تومان 20
79,200 تومان
بلک دایموند | Black Diamond
137,000 تومان 20
109,600 تومان
بلک دایموند | Black Diamond
120,000 تومان 20
96,000 تومان
بلک دایموند | Black Diamond
100,000 تومان 20
80,000 تومان
بلک دایموند | Black Diamond
110,000 تومان 20
88,000 تومان
بلک دایموند | Black Diamond
133,000 تومان 20
106,400 تومان
بلک دایموند | Black Diamond
97,000 تومان 20
77,600 تومان
بلک دایموند | Black Diamond
74,000 تومان 20
59,200 تومان
بلک دایموند | Black Diamond
33,000 تومان 20
26,400 تومان
12

زیبایی درخشش حقیقت است، بدین معنی که نهایت برازندگی، تشعشع واقعیت زیبایی چهره است و شعار Shine On Like A Diamond نیز تجلی بخش همین مفهوم است. برند مای افتخار کسب استاندارد ISO 22716 که یکی از معتبرترین استانداردها در حوزه ی آرایشی بهداشتی است را دارد. (در مورد استاندارد برند مای بیشتر بدانید)