0

محصولات بهداشتی آقایان

98 محصول
پیشنهاد ویژه
مای | MY
75,000 تومان 40
45,000 تومان
پیشنهاد ویژه
مای | MY
34,200 تومان 40
20,520 تومان
پیشنهاد ویژه
مای | MY
34,200 تومان 40
20,520 تومان
پیشنهاد ویژه
مای | MY
34,400 تومان 40
20,640 تومان
پیشنهاد ویژه
مای | MY
75,000 تومان 40
45,000 تومان

محصولات بهداشتی آقایان باور عمومی این است که مراقبت از پوست و مو و رسیدگی مداوم به آن‌ها مخصوص بانوان است و آقایان از این امر مستثنی هستند؛ اما در عمل، آقایان به دلیل فعالیت‌ زیاد در محیط‌های باز و قرار گرفتن در معرض اشعه ماورابنفش خورشید و عوامل نامساعد جوی، بیشتر در معرض پیری زودرس پوست قرار می‌گیرند.